Kompetensbrev

Hej och välkommen till den webbasearde funktionen för att skriva ut kompetensbrev. Kontakta Terese Raymond för frågor eller support.

Kompetensbrev är slutprodukten för metoden ELD. ELD har en så kallad Creative Commons licens och allt material är tillgängligt via webbplatsen.

Kontakta oss om du har frågor om ELD.